Vastused küsimustele

Gerbiin ei pea hambaproteesimist alustama


Hea sündinud ei pea praegu vanglasse minema, edasilükkamine kestab kuni presidendi otsuseni.

Gerbie Besnes ei pea esialgu vangi minemaDr Gerb Gerb ei pea nüüd kaheaastase hambaproteesi alla laadima hakkama. Varasema teabe kohaselt oleks arst pidanud vanglasse saatma 6. märtsil, kuid justiitsministeerium lükkas karistuse täitmise edasi, mida president ootab. Gerйb Бgnes szьlйsz-nхgyуgyбsz spetsialist kцszцnetet tahan öelda azйrt йvek уta tartу kodumaise йs nemzetkцzi tбmogatбsйrt ka egyьtt csalбdjбval ezъton йs bбba et kiбllуk hбborнtatlan szьlйs ьgyййrt egyъttal ka szбmбra nyъjtanak.A tizennйgy йve hъzуdу eljбrбssorozat dr. Prantsuse Vabariigi presidendile Jan Bderile armuandmine lõpetatakse armu andmisega. Elu on jõuline, edasikaebamist pole. Gerbie Berg pöördus armuandmisel vabariigi presidendi poole, kuid see polnud János Bderi jaoks veel jumalateotav.Selle teemaga seotud artiklid:
  • Gerbie Gerbi vangla saamise taotluse edasilükkamine
  • Parem, kui Bnnest kaks aastat vanglasse läheks
  • Gerbie Bernes: Pangad eiravad fakte