Põhiosa

Perekonna graanulite süsteem võib muutuda


Perekonna tutvumissüsteem võib alates 2012. aasta jaanuarist muutuda.


Pereinfo.com andmetel ei pruugi pereliikmed tulevikus olla võimelised kõigi lastega peresid kasvatama enne, kui laps saab 18-aastaseks või läbib eelhariduse. Uus idee laps peaks märkima pere vanusepiiri 3-5-aastaselt. Perekond saaks seda hüvitist alles siis, kui sündiks veel üks õde või vend. Selle põhjuseks on feltйtelezйs oma kйtkeresхs csalбd kьlцnцsebb megrбzkуdtatбs nйlkьl see võib hoida kйt gyereket.Az uus konto alaptцrvйny kiegйszнtйsekйnt megalkotandу csalбdьgyek szabбlyozбsбt цsszefoglalу - ъgynevezett - kardinal tцrvйnyben hangsъlyoznбk isa szerepйt, ebbхl kifolyуlag megvбltoztatnбk laste utбn jбrу pуtszabadsбgok elosztбsбt hästi. Raseduse asemel lülitataks uude seadusesse mõiste "oodatav" ja raseduse-sünnituse nimetus muutuks, seda enam, et seda hüvitist ei saa pidada abiks. Uus seadus saab seaduseks 2012. aasta jaanuaris.