Muu

Tulge lastele koju


Muutunud on mitmed sotsiaal- ja lastekaitseseadused: need tõstavad pansionaaditasu, lapsendamise tasu ja koduhooldustasu.

Tulge lastele kojuJцvхre Seda tõstetakse 15 protsenti Kodus raskelt haigete või raske puudega ülalpeetavate eest hoolitsetakse lastekodu hooldamise auhind: vanemad, kes ei suuda ise toime tulla, raske puudega ja püsivalt haigeid lapsi saavad jaanuaris brutosummas 100 000 Ungari forintit, tõstetakse jaanuaris 2022 järk-järgult, et see vastaks tolleaegsele miinimumpalgale. Hooldust saab anda viiele vanemale, olenemata lapse vanusest. Mбsfйlszeres цsszegы ellбtбst saada szьlх kes ka kйptelen gyermekrхl gondoskodik.Az бpolбsi dнj ei nyugellбtбs szempontjбbуl szolgбlati idхt tцbb цnellбtбsra, mуdosнtбssal täna ja panna lehetхsйgйt et megvбltozott munkakйpessйgы biztosнtбsi ka szemйlyek ellбtбsai esetйben idхnek szбmнtson.A mуdosнtбsok йrtelmйben 2019 Jaanuar muudetakse a rehabilitatsioonikaart kasutamise reeglit, nii et töötaja saab soodustusi otse jõustada. Täname kingituse saamise eest: Pakub äsja lapsendatud peredele sama palju toetust kui teie lapse 6 kuud. Neile, kellel puudub lapsendamistasuks nõutav kindlustusmakse, laiendatakse lapsendamisõigust. Alates 2020. aastast saavad ühekordsed rasedus- ja sünnitustoetused kõik lapsendajad, kes kasvatavad last lühemaks ajaks, olenemata lapse vanusest. Peale selle saate pärast lapse kasvatamist oma lapsele nõude esitada.Laste kurjategijate ametialaste keeldude ulatust ja kestust karmistatakse veelgi, et vältida laste väärkohtlemist.
  • Tõusevad tõusvad lastetasud
  • Eakatesse paigutatud laste arv kasvab pidevalt
  • Oleme võrdselt erinevad