Soovitused

Lasteharidus (GYБP)


Töövõimetuks tunnistatakse igaüks, kellel on laps ja kes teab olukorda, kus vanem ei ole tema oma ega saa oma lapse haiguse tõttu töötada.

Lasteharidus (GYБP)

Kui laps on alla 12-aastane, on vanemal õigus tema haiguse korral rahalisele hüvitisele, see tähendab lapsehooldustoetusele (GYPP).
 • kindlustus,
 • tuleb maksta töövõimetu isiku tervisekindlustusmakseid,
 • arsti võimetus ja saamatus.
Avalikus majapidamises elava lapse õigus saada lapsehooldustoetust on igal vanemal eraldi. Abikõlblikkus: töötajad. Füüsilisest isikust ettevõtjal, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, füüsilisest isikust ettevõtja, mitteseotud ettevõtte liige, ei ole lehmaõigust.

Kes loeb sündinuks ja loetakse üksikuks?

Kuna vanemal on õigus GYP-ile, on oluline selgitada, kes seda õiguseks peab. Ja üksikvanema mõiste on oluline, sest kuni 1. juulini on GYP-i seaduses tehtud vahet üksikvanemate ja vanemate paari vahel.
 • verised või vastuvõtlikud vanemad,
 • elutuba koos vanematega,
 • nevelхszьlх,
 • asetäitja,
 • okei, edasi
 • kui soovite abielluda oma leibkonnas elava lapsega ja protsess on juba käimas.
Lastehoiu dieedi seisukohast peetakse seda ainulaadseks:
 • kes on vallaline, lesk, lesk, lahutatud või väljaspool abielu, kui teil pole elukaaslast,
 • majapeod, kellel on või kellel on õigus pimedate isikupäradele,
 • kelle abikaasal oli õigus invaliidsushüvitisele invaliidsuse korral,
 • kelle abikaasa on vanaduspensionis ja 31. detsembri 2011 seisuga I või II. tal oli õigus grupi invaliidsus-, invaliidsuspensionile,
 • kelle abikaasal on rehabilitatsiooni tõhususe kompleksse hindamise põhjal puudetoetus ja tervislik seisund kuni 30%,
 • kelle abikaasa on relvajõudude Vabariigi esimese või teise seaduse liige vastavalt relvajõudude ametnike teenistuse seadusele. rokkantsбgi rühm, йn 31. detsember 2011 rйszesьlх szemйly õnnetus rokkantsбgi nyugdнjban kes kйrte szolgбlati jбrandуsбg megбllapнtбsбt seni järginud korhatбr elхtti цregsйgi nyugdнjak megszьntetйsйrхl korhatбr elхtti ellбtбsrуl йs szolgбlati jбrandуsбgrуl szуlу 2011 йvi CLXVII. b) seaduse § 9
 • kelle abikaasa viibib eelvangistuses, kannab eluaegset vanglakaristust.
Üksinduse seisukohast peetakse eristatavaks ka seda, kes elab perega samas eluruumis, kuid kes on parasjagu abielu lahutamas. 1. juuli on seadus nüüd ei diskrimineeri üksikvanemaid ja kahte vanemat peremudelis lapsehooldustoetus võib jätkuda toitumispäevade kindlaksmääramisel lapse vanusest. Selles mõttes on lapsehoolduspuhkuse kõlblike päevade arv järgmine: Imetamise ja põetamise kirjad on mõeldud kuni ühe aasta vanustele lastele.

Pärast 1. – 3. Eluaastat läheb ta lapsehooldustoetusele

Lapsed vanuses 1 kuni 3 aastat saavad lapsehooldustoetust hooldusravil kuni 84 kalendripäeva.

3-6-aastane läheb lapsehooldustoetusele

3-aastastel ja vanematel ning alla 6-aastastel lastel on õigus hoolitseda nii vanemate kui ka nende vanemate eest, üksikvanemate puhul on 42 päeva ja üksikvanemate puhul 84 päeva.

Pärast 6–12-aastast lähete lapsehooldustoetusele

6-aastased ja 12-aastased lapsed saavad hooldusravi oma vanemate ja vanemate juures ning igal vanemal on 14 kalendripäeva lapsehooldustoetust.

Lapsehooldustasu suurus

Minimaalse kaheaastase katkematu kindlustussuhte keskmine päevapalk on 60% keskmisest päevapalgast, kuid mitte üle kolme korra päevasise miinimumpalga. Mõlemal juhul max. Väljamakse võib olla 500 dollarit. Haiglaravi või muu statsionaarse ravi korral on dieettoetuse suurus 50 protsenti.