Soovitused

Laps on öökullide poolt alandatud, see on vanemate vastu kohtuasi


Lapsi alandas unts, kuid vanemate vastu algatati menetlus. Ombudsman leiab, et süsteemne probleem on laste vaimne karistamine.

XVI. ringkonna lasteaias, mida lapsega öökullid alandasid, kaebasid vanemad, kuid vanemlik võim on vanemate vastu - vt lk 244 kell 444. Juhtum tulenes ombudsmani aruandest.Székely Laszlo põhiõiguste volinik uuris juhtumit vanemate avalduse alusel. Nad kaebasid, et last on koolis vaimselt kiusatud, teda korrapäraselt karjutakse ja teda nimetatakse lolliks. Vanemate küsitud kohtupsühholoog jõudis järeldusele, et lapsel oli probleeme ka sünnitusega. Laps on öökullide poolt alandatud, see on vanemate vastu kohtuasi Vanemad pöördusid kõigepealt kooli direktori poole, kuid institutsioon vastas sellele vaid kaalukalt ja lepituseta, rikkudes sellega ombudsmani sõnul vanemate õigust õiglasele kohtumõistmisele. Taotlus esitati ka alalisele esindajale, kes ei töötanud taotlust korralikult. Hiljuti pöördusid nad pettumuse poole, eitades vanemate avalduse ametliku otsuse puudumise tõttu, pärast seda esitasid vanemad noores eas politsei vastu kaebuse. Protsess algas seal, kuid see oli lühem. Nad kaebasid selle üle, mis lõpetas ka juhtumi, väites, et kuriteo toimepanemiseks puudusid tõsised üleastumised. Бm ьgyйszsйg gyбmhatуsбgnak näitas, et see oli indнtani eljбrбst szьlхk ellen.Az ombudsmani hangsъlyozta kцteles seetõttu ei sobi vйdelembe vйteli eljбrбs egyйrtelmыen kasutada nende endi postituste gyбmhatуsбg võtta laste seal bбntalmazott veszйlyeztetettsйgйnek elejйt уvodбban, sest see ei ole nyilvбnvalуan szьlх Ombudsman juhtis tähelepanu asjaolule, et Menetlusasutused ei pea alandamist automaatselt kohustuse rängaks rikkumiseks, mis võib põhjustada lastel püsivaid psühholoogilisi probleeme. Sarnaseid kaebusi oli ka siis, kui uurimine sel põhjusel lõpetati. Uurimise lõpetamine kannab kindlasti sõnumit, et nende tegude taustal riik ei taha sellega kõigepealt tegeleda.Kõik see on terav süsteemiprobleem, mitte institutsiooni vastutus - teatas ombudsman, kes oli algatanud ülima ettevaatusega, et ametivõimud ja politsei peaksid reeglit arvestama, ning kutsus ka Peter Poltit üles last kaaluma.
  • Ära pööra pead!
  • Varase lapsepõlve trauma mõjutab tõsisemalt hilisemaid aastaid
  • Kokaraamat kutsus üles lastejooksu