Vastused küsimustele

Kuhu viib rangem abort?


Ungaris võib taas alata abordisõda. 1. jaanuaril jõustunud uus põhiseadus kaitseb loote elu viljastumise eest.


See võib avada uue peatüki loote koduses kaitses, andes võimaluse praegune abordi eeskiri põhiseadusevastasel viisil avaldada ja kehtestada palju rangemad standardid. Ehkki kaks kolmandikku Ungari elanikkonnast ei muudaks praegust reeglit, on valitsus seni andnud märku, et see piirab naiste enesemääramisõigust. Pärast marutaalset abordivastast kampaaniat, vaestele naistele tühistatud seaduse ettepanekut, on nüüd reaalne oht naiste otsustusvabadusele.
Patendiliit arutab võimalike muudatuste üle konverentsil õigekirja köitjate, võlurite ja petturitega. Üks konverentsi külalisi oli dr. Rodica Comendant, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) direktor, reproduktiivtervise koolituskeskuse (RHTC) direktor, räägib abordi mõjust naiste tervisele. Lisaks esitleb konverentsil osaleja Poola Ungaris esimest korda köidet "Põrgu - naiste endi naiste ajalugu Eestis", mis hõlmab ebaseaduslikke aborte ja raseduse dramaatilisi tagajärgi.