Vastused küsimustele

Vajalik on registreerimistunnistus


Kust saada sünnitunnistust, kui palju see maksab, kes saab seda nõuda? Oleme kogunud kõige olulisema teabe.

Vajalik on registreerimistunnistus

Kes saab Ungari registreerimistunnistuse?

Registreerida tuleb kõik Ungari kodanikud ja välismaalased, kes ei ole Ungari kodanikud ja kelle on tööle võtnud Ungari kodanik. Sünnist tuleb teatada asjaomasele registripidajale. Sünnituse on tunnistanud sünnitusosakonna spetsialist õppekavavälise sünnituse korral ning seda kinnitab valitsuse määruses määratletud õppekavavälise sünnituse eest vastutav isik. Asutuse sündidest teatab asutuse juht. Väljaspool sünnitust teatatakse vanema korral, kes on sündinud väljaspool kavandatud asutust valitsuse määruses nimetatud isiku poolt. Esitada tuleb beebi andmed koos ema ID-kaardi ja elamisloaga ning abielutunnistus. Kui vanemad ei ole abielus, paluvad nad isapoolset deklaratsiooni. See kцvetхen ъjszьlцtt anyakцnyvi kivonatбt arvestades szьlх lakcнmre nende endi postituste, posti- ъton fogjбk megkьldeni.Reprodukciуs eljбrбs esetйn kui szьlхk ei hбzasok, eespool kнvьl szьksйgesek kцvetkezх dokumente: dokumendid kцzjegyzхi valу reprodukciуs eljбrбsban rйszvйtelhez meditsiinilise igazolбs et laps megszьletett reprodukciуs lapsevanema, notari, registripidaja või lapse perekonnanime registreerija ühisavaldus (kõik vanemad peavad teatama, kui nad seda ei tee) registreerib registripidaja, kellele sünd sündis piirkonnas, kus ta töötab. Lapsevanem võib teatada sünnist väljaspool kavandatud asutust kaheksa päeva jooksul.

Kui palju see on?

Szьletйst kцvetхen szьletйsi anyakцnyvi avaldust illetйkmentes aga kui see saab olema kцvetхen szьksйgьnk ъjabb pйldбnyra - meghatбrozott kivйtelektхl peale - illetйket 2000 forintit йrte fizetnьnkAz anyakцnyvvezetх olla vahend anyakцnyvi igйny beйrkezйsйtхl szбmнtott 8 päeva belьl kiбllнtja, йs elkьldi йrdekeltnek.

Mida põhikiri sisaldab?

  • sünnikoht ja -kuupäev (aaaa, hu, päev);
  • päritolukoht;
  • lapse perekonnanimi ja perekonnanimi, sugu, isikutuvastus;
  • vanemate perekonnanimi ja sünnikoht, sünnikoht, vanemate isikukood, nende puudumisel sünniaeg, elukoha nimi;
  • mitu sündi;
  • vanematel ja lapsel on tõendatud välisriigi kodakondsus, kodakondsuseta või teadmata kodakondsus;
  • registreerimise kellaaeg (ay, ay, päev)
  • Registreerimistunnistuse eest maksma ei pea
  • Ametlik kraam - aitame teil selle korda teha


Video: - auto tellimine (Oktoober 2021).