Soovitused

Kas teie laps jätab hüvasti? Võite teenida 40 000 dollarit kuus


Korrapidajate vanemad saavad tööle või perepalatisse minnes taotleda toetust 40 tuhat forinti kuus. Taotlus on avatud alates 31. juulist.

Hüvasti oma lapsega? Võite teenida 40 000 dollarit kuusIga laps saab taotleda igakuist toetust 40 000 forinti ja EL-i taotlus avaneb nädala pärast. Orszбg täis terьletйrхl saab teha, йs 40000 forintit maksimaalselt kuus nyъjt tбmogatбst väikeste laste töökohal või csalбdi bцlcsхdйkben szemйlyi tйrнtйsi dнjбra - kasutada nyomбn artikkel portfelli Index.A Ungari Бllamkincstбr oldalбn elйrhetх pбlyбzatrуl szуlу leнrбs йs elхzetes tбjйkoztatу et kõiki vanemaid, kellel on õigus oma laps tagasi valitsuse kautsjonivabasse kohta, hooldab valitsus. Toetuse saamiseks ei ole vaja hankida otsust, millega keeldutakse munitsipaaljumalateenistusest töökoha puudumise tõttu, samuti tuleb saada erivajadustega või varajase arengu ja hooldusega laps. Taotlus on avatud 31. juulist.
  • Riigikassa on pakkunud tuge pärast lapsetoetust lastega vanematele, kes kasvatavad üle 20 nädala vanust last ja naasevad tööturule naasmiseks.
  • Tugi kestab kuni 1. septembrini 2019, kuni lapse koolieelse kasvatuse alguseni, kuid hiljemalt 30. juunini 2022.
  • riigikassa pakub võõrutustasu katteks igakuist toetust kuni 40 000 forintit, kui lapse paigutamise eest makstav tasu on väiksem kui 40 000 forintit, on toetuse summa võrdne kuupalga suurusega
  • Kuna toetuse eesmärk on julgustada väikelapsi kasvatavate vanemate tööturule naasmist, ei ole toetuse taotlemisel vanemad, kes on juba toetuse taotlemise ajal tööturul aktiivsed.

  • Pesti maakonnas kulutatakse jumalateenistustele üle 9 miljardi
  • 726 Boheemia kohta, mida tulevikus leida
  • On suur soov, et valgekraede kohtade arv oleks täis pumbatud